ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสิตานัน เสนสัก
ตำแหน่ง :หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่หลัก :พนักงานราชการครู
ที่อยู่ :99 หมู่ 5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Telephone :-
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้างานประกันคุณภาพ
หน้าที่ในกลุ่ม :